028 7303 4668

info@hahaho.vn

Đăng ký
HAHAHO
HAHAHO

BPM – Giải pháp công nghệ đầy hứa hẹn cho các doanh nghiệp

Trang chủ » Thị trường » BPM – Giải pháp công nghệ đầy hứa hẹn cho các doanh nghiệp

June 24, 2022

Written by: Hương Giang

BPM – Giải pháp công nghệ đầy hứa hẹn cho các doanh nghiệp

business process management

BPM ra đời dựa trên quan điểm cho rằng mỗi sản phẩm, dịch vụ của một doanh nghiệp, công ty, tổ chức là kết quả của một loạt các hoạt động sản xuất, quản lý được gọi chung là các quy trình nghiệp vụ. Các quy trình nghiệp vụ vừa là mục tiêu và cũng là công cụ để tổ chức các hoạt động trong doanh nghiệp, cải thiện mối quan hệ giữa chúng nhằm tạo ra những quy trình nghiệp vụ khoa học, thống nhất.

Thông qua việc quản lý các quy trình nghiệp vụ người chủ doanh nghiệp có thể tiếp cận với việc giảm chi phí quản lý, cải thiện sự hài lòng của khách hàng. Đồng thời xây dựng các sản phẩm và dịch vụ mới trong thời gian nhanh nhất với chi phí hợp lý nhất và cuối cùng là chiếm lĩnh thị trường bằng các lợi thế cạnh tranh và gia tăng lợi nhuận.

Một quy trình nghiệp vụ (business process) bao gồm một tập hợp các hoạt động được phối hợp thực hiện trong một doanh nghiệp nhằm đạt được một mục tiêu của doanh nghiệp. BPM là một phương pháp tiếp cận hệ thống bao gồm các khái niệm, phương pháp và các kỹ thuật nhằm hỗ trợ việc thiết kế, quản lý, cấu hình, thực thi và phân tích các quy trình nghiệp vụ. Một hệ quản lý quy trình nghiệp vụ (Business Process Management System – BPMS) là một hệ thống phần mềm có các chức năng phân tích, xây dựng, quản lý các quy trình nghiệp vụ và các công cụ khai thác và sử dụng chúng.

Các thành phần của ứng dụng BPM

BPM là một sản phẩm công nghệ được ra đời trên cơ sở hợp tác giữa công nghệ thông tin và quản trị kinh doanh với mục tiêu xây dựng các ứng dụng tích hợp một cách có hiệu quả bao gồm các yếu tố: con người, quy trình và thông tin. Các ứng dụng BPM rất đa dạng và được áp dụng trong các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh cho đến các tổ chức tài chính, tín dụng, ngân hàng. Một bộ ứng dụng BPM bao gồm một số thành phần cơ bản:

 • Mô hình hóa:các công cụ cho phép việc mô tả bằng đồ họa của một quy trình trong ứng dụng và điều khiển việc thực hiện quy trình nghiệp vụ khi thực thi ứng dụng.
  Giám sát hoạt động kinh doanh (Business activity monitoring – BAM): các công cụ quản lý và kết xuất các báo cáo chính xác về các quy trình nghiệp vụ và tiến trình đang hoạt động như thế nào.
  Thực thi và tối ưu hóa quy trình: bộ các công cụ để chuyển hóa và thực thi các mô hình thành các ứng dụng trên cơ sở lắp ráp các thành phần đã có thành những dịch vụ mới.
  Các quy tắc và quy luật: Cơ sở dữ liệu về các quy tắc, các ràng buộc về các quy trình nghiệp vụ, cho phép người dùng tự thay đổi tự động một cách dễ dàng.
  Quản lý nội dung và cộng tác: Cung cấp một hệ thống lưu trữ và bảo vệ tài liệu điện tử, hình ảnh, các loại dữ liệu khác làm cơ sở cho hoạt động của các quy trình.

Hơn thế nữa hệ thống BPM có thể theo dõi chặt chẽ các hệ thống xử lý đơn hàng hoặc hệ thống quản lý khách hàng, tiếp nhận các phản hồi, phát hiện các vấn đề xảy ra đối với các dữ liệu còn thiếu, hướng dẫn từng bước để khắc phục sự cố xảy ra với luồng thông tin. Người sử dụng làm việc trên một mô hình chia sẻ, các thay đổi của quy trình trong quá trình thiết kế có thể được đưa vào thực tế rất nhanh.

Những nền tảng này được gọi là bộ BPM (BPM Suite) bởi vì chúng cung cấp mô hình hóa quy trình tích hợp, theo dõi thời gian thực, các ứng dụng trên nền Web và quản lý báo cáo. Tất cả những chức năng này làm việc cùng nhau để hỗ trợ sự đổi mới quy trình một cách nhanh chóng.

Sự khác biệt của BPM với các ứng dụng khác?

Hệ thống BPM là tập hợp các công cụ tích hợp để thiết kế, xây dựng và quản lý hoạt động doanh nghiệp dựa trên các quy trình nghiệp vụ tối ưu. Các ứng dụng doanh nghiệp khác như hệ thống quản lý bán hàng trực tuyến, quản lý kho hay quản lý nhân sự thường bao gồm các chức năng dựng sẵn, cố định với một số khả năng thay đổi cơ bản thông qua một số ít các tùy chọn.

Điều này có nghĩa là một doanh nghiệp muốn triển khai một ứng dụng phải lựa chọn giữa việc chấp nhận quy trình nghiệp vụ dựng sẵn của nhà cung cấp hoặc phải trả thêm chi phí rất tốn kém cho các nhà cung cấp để thực hiện những thay đổi cho phù hợp với doanh nghiệp mình. Sự khác biệt cơ bản là, BPM cho phép một công ty có thể tự mô hình hóa và thay đổi một cách hiệu quả và nhanh chóng các quy trình nghiệp vụ nhằm đáp ứng các nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp.

BPM thường được sử dụng để tích hợp nhiều ứng dụng trong doanh nghiệp, người dùng nội bộ và bên ngoài thành một quy trình mới. Các sản phẩm tích hợp ứng dụng trong doanh nghiệp cho phép di chuyển dữ liệu giữa các ứng dụng, còn BPM bổ sung sự tương tác với con người và khả năng để hỗ trợ các quy trình nghiệp vụ vốn là công việc yêu cầu nhiều thời gian.

Nhiều hệ thống BPM cung cấp thông tin thời gian thực (real-time) vào hoạt động của quy trình. Mô hình dòng chảy (flow-process) của BPM cho phép việc quản lý khả năng dễ dàng xác định nút thắt cổ chai và không hiệu quả trong quá trình thực thi và còn cho phép dễ dàng sửa đổi các quy trình để nâng cao hiệu suất.

 • Các quy trình động: Các quy trình động thường xuyên thay đổi như những quy trình mà các doanh nghiệp buộc phải điều chỉnh để tuân thủ các thay đổi của luật và các chính sách, quy định của nhà nước.
 • Các quy trình liên quan đến con người thường thông qua đơn vị kinh doanh, khu vực, bộ phận, nhóm làm việc hoặc các nhóm chức năng được tổ chức thành các nhóm.
 • Các quy trình quan trọng có thể đo lường. Việc cải tiến quy trình sẽ nâng cao các thông số hiệu xuất, việc có thể đo lường được giúp cho việc đánh giá hiệu quả của việc cải tiến quy trình.
 • Các quy trình phức tạp đòi hỏi sự phối hợp của nhiều người từ các phòng ban chức năng khác nhau bằng cách sử dụng các ứng dụng phần mềm khác nhau và/hoặc dữ liệu khác nhau để thực hiện quy trình. Cụ thể như các quy trình đang phải sử dụng nhiều hơn một ứng dụng cũ do thiếu việc thiết kế tổng thể hoặc do những nguyên nhân trước đây trong quá trình phát triển hệ thống.
 • Quy trình hiện đang xử lý thủ công bằng tay và các quy trình có yêu cầu vòng quay nhanh.

BPM ngày nay đã thực sự trở thành một chủ đề công nghệ nóng không phải chỉ vì những thuận lợi nó mang lại cho các công ty phát triển phần mềm mà chính vì những lợi ích to lớn cho việc tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ cho các doanh nghiệp nói chung. Nâng cao tính linh hoạt trong kinh doanh, sử dụng các công cụ mô hình hóa và tự động hóa để đơn giản hóa việc cải tiến các quy trình nghiệp vụ, tăng cường môi trường làm việc cộng tác giữa các nhân viên và các đối tác…

Thông qua các giải pháp BPM, các doanh nghiệp có thể hướng tới việc đạt được các mục tiêu của doanh nghiệp một cách nhanh nhất, tăng cường lợi thế cạnh tranh, giảm chi phí quản lý, tăng thời gian phát triển các dịch vụ và sản phẩm và nâng cao lợi nhuận.

Tác giả

Hương Giang

Leave A Comment

Title

Go to Top