028 7303 4668

info@hahaho.vn

Đăng ký
HAHAHO
HAHAHO

Kỹ năng là khả năng vận dụng những kiến thức, hiểu biết của con người để thực hiện một việc gì đó, có thể là việc nghề nghiệp mang tính kỹ thuật, chuyên môn hoặc việc liên quan cảm xúc, sinh tồn, giao tiếp,…
Phát huy khả năng tốt nhất của bản thân và người khác là một trong những chìa khóa để trở thành nhà lãnh đạo với khả năng quản lý và cải thiện hiệu suất của nhóm. Nếu bạn muốn nhân viên của mình phát huy tối đa tiềm năng của họ và dẫn dắt doanh nghiệp của bạn đi đến thành công càng sớm càng tốt.
Không có khái niệm cụ thể, đồng nhất về kỹ năng. Tùy mỗi người sẽ có những định nghĩa khác nhau. Nhìn chung, đó có thể được hiểu như khái niệm bên trên hoặc theo một cách ngắn hơn hơn.

April 2022

Title

Go to Top