028 7303 4668

info@hahaho.vn

Đăng ký
HAHAHO
HAHAHO

Giải pháp nền tảng iBPM – Quản lý quy trình toàn diện

Trang chủ » Kiến thức công nghệ » Giải pháp nền tảng iBPM – Quản lý quy trình toàn diện

April 18, 2022

Written by: Hương Giang

Giải pháp nền tảng iBPM – Quản lý quy trình toàn diện

Hahaho phát triển các giải pháp công nghệ phần mềm ứng dụng chuyển đổi số và tự động hóa quy trình hiệu quả cho đối tượng khách hàng Tổ chức/ Doanh nghiệp dựa trên nền tảng Infosoft BPM (Business Process Management).

Tác giả

Hương Giang

Leave A Comment

Title

Go to Top