028 7303 4668

info@hahaho.vn

Đăng ký
HAHAHO
HAHAHO

Góc nhìn tổng thể về BPM trong kiến trúc doanh nghiệp

Trang chủ » Thị trường » Góc nhìn tổng thể về BPM trong kiến trúc doanh nghiệp

June 24, 2022

Written by: Hương Giang

Góc nhìn tổng thể về BPM trong kiến trúc doanh nghiệp

BPM trong doanh nghiệp

Tại các tổ chức, doanh nghiệp, sử dụng nhân viên thực hiện các công việc lặp đi lặp lại hàng ngày là một quy trình tốn kém thời gian và tiền bạc. Tuy nhiên, điều này trở nên trầm trọng hơn khi các công việc bị thay đổi theo thực tế kinh doanh. Thay đổi một quy trình quen thuộc đối với nhân viên và ngay cả đối với người quản lý là một quá trình phức tạp và tốn kém, đặc biệt đối với các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng phương pháp tiếp cận ngắn với các mục tiêu trước mắt và trung hạn chứ không phải là cố gắng để biến đổi văn hóa tổ chức.

Các hoạt động lặp đi lặp lại thực sự có thể trở nên dễ dàng kiểm soát bằng cách thông qua việc sử dụng các bộ BPM (BPM Suite) nhằm phối hợp giữa những thực thể tham gia vào quy trình. Trong đại đa số các tổ chức, các quy trình phức tạp sẽ phải sử dụng công nghệ (xem bên dưới) để hỗ trợ những thực thể tham gia vào các quy trình một cách thuận lợi.

Lược đồ dưới đây biểu diễn việc sử dụng các công cụ BPM tạo ra các quy trình kinh doanh thông qua tập hợp các hoạt động giữa con người và hệ thống.

Trước hết, cần phải xem xét vị trí của BPM trong mối quan hệ với các hệ thống thông tin khác như HRM, ERP, CRM… trong tổng thể kiến trúc của doanh nghiệp. Có thể thấy trong hình dưới đây, kiến trúc tổng thể doanh nghiệp được chia thành 3 lớp, lớp chiến lược, lớp quy trình nghiệp vụ và lớp hạ tầng (con người và các hệ thống BPM).

Doanh nghiệp chú trọng vào việc xây dựng các chiến lược tổng thể, tái thiết kế lại các quy trình nghiệp vụ nhằm tạo ra một bộ máy hoạt động tối ưu mà không nhất thiết phải quá quan tâm đến việc thực thi như thế nào trên hạ tầng công nghệ. Các vấn đề đòi hỏi về kiến thức ở đây là phương pháp luận cho quá trình thiết kế và cải tiến liên tục, kiến trúc tổng thể về quy trình kinh doanh trong doanh nghiệp, các vấn đề liên quan đến đo lường hiệu suất và quản trị tổng thể BPM.

Kiến trúc doanh nghiệp là việc tổ chức các quy trình nghiệp vụ và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, thể hiển các yêu cầu chuẩn hoá và tích hợp các mô hình hoạt động trong doanh nghiệp. BPM giúp các nhà quản trị doanh nghiệp có tầm nhìn dài hạn về các quy trình, hệ thống và công nghệ để có thể dẫn dắt doanh nghiệp phát triển với các chiến lược dài hạn.

Các quy trình nghiệp vụ, các dịch vụ và các mối quan hệ giữa chúng ngày nay được đánh giá là những tài sản của doanh nghiệp. Do vậy, tầm quan trọng về việc nhận thức các quy trình nghiệp vụ, các kiến thức nền tảng về các kỹ thuật, công cụ, mô hình hoá quy trình cũng như việc mở rộng phát triển các quy trình ngày càng trở nên cần thiết và cấp bách.

Tác giả

Hương Giang

Leave A Comment

Title

Go to Top