028 7303 4668

info@hahaho.vn

Đăng ký
HAHAHO
HAHAHO

Chất lượng hạ tầng ổn định, an toàn và bảo mật thông tin. Không sợ rủi ro thất thoát dữ liệu. iBPM là phần mềm bản quyền có trả phí. Do đó, đội ngũ IT buộc phải túc trực, thực hiện cập nhật và hỗ trợ thường xuyên. Do đó bạn không cần lo lắng nhiều về bảo mật của phần mềm.
Các thông tin nội bộ bên trong doanh nghiệp và thông tin của khách hàng đều được quản lý dưới dạng phân quyền từ trên xuống dưới. Mỗi user được cung cấp 1 tài khoản riêng, chỉ khi được cấp phép quyền truy cập thì mới có thể xem và sử dụng những thông tin ấy. Ngược lại, nếu không nằm trong phân quyền thì tuyệt đối không thể truy cập dưới mọi hình thức, đảm bảo bảo mật tuyệt đối.

November 2022

Title

Go to Top