028 7303 4668

info@hahaho.vn

Đăng ký
HAHAHO
HAHAHO

Chuyển đổi số (Digital transformation) là quá trình ứng dụng công nghệ số vào các lĩnh vực xã hội nói chung và với doanh nghiệp nói riêng. Nó đem lại cho rất nhiều lợi ích và trên mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp. Đây là quá trình thay đổi từ mô hình truyền thống sang doanh nghiệp số bằng cách áp dụng công nghê mới làm thay đổi phương thức điều hành, lãnh đạo, quy trình làm việc, văn hóa công ty.
Thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, nó tác động rất lớn tới các doanh nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp cần phải chủ động, thay đổi cách thức quản lý, lãnh đạo cũng như trong hoạt động sản xuất để đạt được những lợi ích tốt nhất.

November 2022

Title

Go to Top