028 7303 4668

info@hahaho.vn

Đăng ký
HAHAHO
HAHAHO

Chuyển đổi số (Digital Transformation) trong doanh nghiệp là việc vận dụng tính luôn đổi mới, nhanh chóng của công nghệ kỹ thuật để giải quyết vấn đề.
Chuyển đổi số (Digital Transformation) là xu hướng trong thời đại công nghiệp 4.0. Khái niệm này được ra đời trong thời đại bùng nổ Internet. Mô tả những hoạt động đổi mới một cách mạnh mẽ và toàn diện trong cách thức hoạt động của toàn doanh nghiệp. Ở tất cả những khía cạnh như cung ứng, sản xuất, hợp tác, mối quan hệ khách hàng hoặc thậm chí là tạo ra những doanh nghiệp mới với cách thức hoạt động mới mẻ hoàn toàn.

June 2022

Title

Go to Top