028 7303 4668

info@hahaho.vn

Đăng ký
HAHAHO
HAHAHO

Giải pháp chuyển đổi số doanh nghiệp trên nền tảng iBPM (Infosoft Business Process Management) – Tự động hóa quy trình nghiệp vụ quản lý toàn diện, không giới hạn quy mô doanh nghiệp. HAHAHO phát triển các giải pháp công nghệ phần mềm ứng dụng Chuyển đổi số và Tự động hóa quy trình hiệu quả cho đối tượng khách hàng Tổ chức/ Doanh nghiệp dựa trên nền tảng iBPM. Với hơn 17 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Chúng tôi tự hào là đơn vị tiên phong định hướng, xây dựng và phát triển giải pháp phần mềm nền tảng iBPM. Đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số và tự động hóa quy trình nghiệp vụ của doanh nghiệp trong thời đại công nghiệp 4.0.
Giải pháp iBPM là một nền tảng công nghệ. Cho phép đội ngũ phát triển chủ động triển khai các sản phẩm Chuyển đổi số và Tự động hóa quy trình nghiệp vụ cho tổ chức, doanh nghiệp của mình. Các sản phẩm sử dụng giải pháp iBPM giúp chuyển đổi những quy trình thủ công, rời rạc và lãng phí trở thành tự động, liên tục và tối ưu.

November 2022

Title

Go to Top