028 7303 4668

info@hahaho.vn

Đăng ký
HAHAHO
HAHAHO

Tự động hóa quy trình quản trị doanh nghiệp. HAHAHO là đơn vị tiên phong trong sản xuất phần mềm hỗ trợ ứng dụng công nghệ BPM giúp Chuyển đổi số và Tự động hóa quy trình nghiệp vụ của doanh nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp xác định, triển khai và quản lý quy trình nghiệp vụ tự động. Chuyển đổi những quy trình thủ công và tốn thời gian thành quy trình làm việc tinh giản được quy chuẩn. Giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý, theo dõi, kiểm soát toàn bộ quy trình hoạt động theo tiến trình và theo thời gian thực.
Giải pháp nền tảng iBPM giữ vai trò là nền tảng kết nối các ứng dụng phần mềm riêng lẻ thành một hệ thống tổng thể và có thể “giao tiếp” với nhau thông qua các quy trình được triển khai trên phần mềm.

November 2022

Title

Go to Top