Banner null

Khách hàng tiêu biểu

HAHAHO đã triển khai thành công nhiều dự án chuyển đổi số cho các doanh nghiệp tư nhân và nhà nước trong thời gian vừa qua, tiêu biểu là các giải pháp chuyển đổi số trong các lĩnh vực y tế, an ninh quốc phòng, y tế, sản xuất, dịch vụ và thương mại.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo

câu chuyện khách hàng

2022

Thaco Group

THACO là tập đoàn lớn hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm nhiều công ty, phòng ban và văn phòng trải dài từ Bắc tới Nam, nên công tác quản lý văn bản trình ký phải qua nhiều cấp bậc và mất nhiều thời gian.

THACOTHACO

HAHAHO đã tham gia triển khai dự án chuyển đổi số và tự động hóa các quy trình nghiệp vụ quản lý thuộc khối văn phòng tập đoàn, đặc biệt là quy trình quản lý văn bản trình ký tích hợp chữ ký số.

  • Quy mô người dùng: 200 users