Banner Thư ngỏ

Thư ngỏ

quote-svg

Kính gửi Quý Khách hàng & Đối tác,

Với hơn 17 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin và tư vấn giải pháp chuyển đổi số, chúng tôi đã làm việc với nhiều khách hàng ở nhiều lĩnh vực, quy mô khác nhau. Chúng tôi đúc kết được một chủ trương triển khai phù hợp, thành công cho các chương trình chuyển đổi số của khách hàng là “Một vốn - Bốn lời”.

Một vốn - Bốn lời là Quý khách chỉ đầu tư 1 “vốn” và nhận được 4 “lời”, cụ thể “lời” như sau:

  • Lời khen: Tăng sự trải nghiệm của khách hàng, nhân viên và nhà cung cấp bằng việc chuyển đổi số các quy trình mà chưa có phần mềm có sẵn nào đáp ứng được.
  • Lời nhanh: Chương trình chuyển đổi số được chia thành nhiều hạng mục, xong hạng mục nào thì sử dụng ngay hạng mục đó;
  • Lời ròng tăng: Hiệu quả chuyển đổi số phát huy ngay trong kỳ báo cáo tài chính;
  • Lời mãi: Vì khách hàng được chuyển giao để làm chủ công nghệ nên khách hàng có thể không ngừng ứng dụng sáng kiến số vào hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh.

Trong thực tế, chúng tôi đã triển khai thành công chủ trương trên cho nhiều khách hàng như Đồng Tâm, Hoa Sen, Mai Linh, THACO Group,...

Và với kết quả tích cực này, chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục đồng hành với quý vị để nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh và quản trị của tổ chức và doanh nghiệp, thích ứng với sự chuyển biến của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ IV.

Trân trọng cảm ơn!

watermark

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Sign

Trần Ngọc Dũ