Homepage

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỆ SINH THÁI SỐ HAHAHO

HAHAHO DIGITAL ECOSYSTEMS TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY

HAHAHO là đơn vị tiên phong phát triển nền tảng chuyển đổi số iBPM và các giải pháp inBusiness đáp ứng nhu cầu quản lý và lãnh đạo của doanh nghiệp Việt Nam.

Phương châm triển khai

Phương châm triển khai của chúng tôi là Một vốn - Bốn lời, ngụ ý rằng các giải pháp chuyển đổi số của chúng tôi sẽ mang lại giá trị gấp nhiều lần so với khoản chi phí mà Quý công ty đã đầu tư.

Sản phẩm

Nền tảng iBPM 2.0

Bộ công cụ Tự động hóa Quy trình doanh nghiệp

INBUSINESS

Bộ phần mềm đóng gói quy trình doanh nghiệp

Khách hàng tiêu biểu
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Đối tác công nghệ
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo