Phần mềm quản lý Quan hệ khách hàng

Customer relationship management

Phần mềm quản lý Quan hệ khách hàng

Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng giúp doanh nghiệp quản lý và phân tích các tương tác dữ liệu trong suốt vòng đời khách hàng, với mục tiêu cải thiện quan hệ khách hàng và thúc đẩy tăng trưởng về mặt doanh số.

Phần mềm quản lý quan hệ khách hàng cung cấp công cụ đánh giá KPI cho nhân sự kinh doanh.

Tính năng nổi bật

Feature
Description

Đánh giá khả năng chăm sóc, khai thác tập khách hàng của các nhân viên chăm sóc khách hàng.

Description

Hỗ trợ đưa ra các chương trình tiếp cậntiếp thị hiệu quả.

Description

Hỗ trợ các công cụ giúp khách hàng có những trải nghiệm tốt khi mua hàng.