Phần mềm quản lý Văn phòng điện tử

E-office management

Phần mềm quản lý Văn phòng điện tử

Phần mềm quản lý văn phòng điện tử cho phép thao tác xử lý các nghiệp vụ bao gồm văn bản, đề xuất, báo cáo, tờ trình,… Tất cả được giải quyết và lưu trữ trên cùng hệ thống giúp cho việc tương tác, trao đổi thông tin nhanh chóng và hiệu quả.

Phần mềm quản lý văn phòng điện tử tích hợp chữ ký số do pháp luật quy định.

Tính năng nổi bật

Feature
Description

Tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả xử lý công việc.

Description

Tích hợp chữ ký số xác thực trên môi trường số đảm bảo tính pháp lý, toàn vẹn bất khả từ.

Description

Giúp tập thể nắm bắt được thông tin hoạt động của tổ chức một cách nhanh chóng chính xác.